Javaspel

Att spela är något som vi människor har ägnat oss åt i alla tider. Brädspel är en klassiker men idag har allt fler spel flyttats över till datorn och ofta till internet. Att spela on- eller offline via datorn är oerhört populärt. En form av datorspel är så kallade javaspel men vad innebär det?Javaspel är helt enkelt spel som körs i Java Runtime Environment, som är ett programpaket från Java. Idag är Java det mest populära programmeringsspråket, framför allt för webben. Några av målen med språket var från början att det skulle vara enkelt, robust, dynamiskt och givetvis säkert att använda sig av.

Vad är Java?

Java kan enkelt beskrivas som ett programspråk. Det har funnits sedan 1990-talet och utvecklades av bland andra James Gosling på Sun Microsystems. Java kopplas främst ihop med datorer och datorspel men det kan även användas för exempelvis mobiltelefoner, diskmaskiner och liknande elektronik. Java finns i olika versioner för olika syften.Java Runtime Environment är ett programpaket kopplat till javaspråket. Det används för program som är skrivna i Java, till exempel många datorspel. Programpaketet består av två delar; Java Virtual Machine (JVM) och programmeringsgränssnittet (API). Idag är det mycket vanligt att online- och offlinespel körs i Java, även om man inte alltid tänker på det.

Exempel på javaspel

Ett av de mest välkända javaspelen är Minecraft, som har funnits sedan 2009 och är utvecklat av Mojang. Spelet består av en värld som är uppbyggd av block och du ska omvandla och underhålla denna värld. Förutom block finns där växter, människor och föremål som du arbetar med för att underhålla världen.Två andra exempel på javaspel är Bang! Howdy och Need for Speed. Bang! Howdy är ett strategispel som utspelar sig i vilda västern. Det lanserades under 2006. Need for Speed är en serie av racingspel.